Salg og Installasjon

Smarte og fleksible system for framtida

scenekonferansehotellbutikksportsstudiomøteromteamsstorlitentalekonserttrådlausteleslynge

lyd

 • Taleanlegg
 • Konsertlydanlegg
 • Gamle og nye kyrkjer
 • Restaurant og bar
 • Kommunestyresalar
 • Kongressenter
 • Hotell og konferansesystem
 • Studio
 • Sportshallar
 • Integrerte og mobile system
 • Moderne møteromsløysingar
 • Butikk og kjøpesenter
 • Skular og klasserom
 • Lyd for hørslehemma
 • Styringssystem

 • Salg, leasing og leigeavtalar
Image
Image

SPRiLT leverer alle typar lydsystem.

Anten du treng lyd til kyrkja, kulturhuset eller konferansesalen din så har me både produkta og kompetansen du treng.

Me legg vekt på god prosjektstyring og eit ryddig samarbeid med arkitekt og handverkarar. Me er gode på å balansere behov mot budsjett og til å finne smidige løysingar som er enkle i bruk.

Viss du berre treng å kjøpe ein ny dings så hjelper me deg gjerne med det også. 

dekorkunstkontorsceneutedekorarkitekturspenstigkultfargablinkefestutstillingsbutikk

lys

Anten du skal lyssetje berre ein liten vegg  eller fargelegga ein heil bygning så kan du få det hjå oss. Me tek gjerne hand om heile prosessen i frå idè og design til montering og drift.

Me hjelper deg å velja miljøvenlege og energieffektive løysingar med lang levetid - bra for lommeboka og bra for planeten.

Image
Image
 • Alle typar lyskjelder
 • LED med og utan fargar
 • Energieffektive lyskjelder
 • Komplette design og installasjon
  eller berre produkt og montering
 • Styringssystem
 • Lys inne og ute
 • Scenografilys
 • Fasade og arkitektur
 • Kunstinstallasjonar
 • Utstillingslys
 • Sal og scene
 • TV og filmstudio

 • Salg, leasing og leigeavtalar

levandeskjermreklamestort

bilde

Me leverer alle slags tradisjonelle og kreative skjermflater og løysingar.

Har du ein butikk og treng ei interaktiv reklameflate?

Projeksjon av spennande innhald på fasaden?

Eit møterom som ikkje er heilt oppdatert?

Image
Image
 • Storskjermar inne og ute
 • Projektorar for alle rom
 • Møteromsløysingar for Teams/Zoom
 • Reklameflater
 • Innhaldsdistribusjon
 • Avviklingsteknikk
 • Kamera
 • Streaming
 • Digital undervisning
 • Visuell kunst
 • Mapping
 • Interaktivitet

 • Salg, leasing og leigeavtalar

lydvideolysalt-i-eitttouchsmartautomatiskenkelsystem

styring

Me leverer styring og automasjon av teknisk utstyr.

Systema våre er velfunderte, stabile og enkle i bruk.

Image
Image
 • Byggautomasjon
 • Sceneteknikk
 • Lysdesign
 • Multimedia
 • Kamerastyring
 • Digitale møterom
 • Touchløysingar
 • Integrasjonar mot andre styresystem

fleksibel

partnerplanleggingmonteringfinansieringtidsrammeutvikling

Me tilpassar oss dine behov, anten du treng ei stødig hand som styrer heile prosjektet eller berre ei lita handsrekning.

Me tilbyr lokal og personleg kundestøtte, vedlikehaldstenester og driftsavtalar.

Image

Me passar inn der du treng oss.

Me jobbar ofte tett saman med andre leverandørar og handverkarar, slik at du får ei ryddig, heilskapleg løysing der alle systema snakkar saman.

Me har eit breitt utval av kvalitetsprodukt i alle kategoriar, felt og format. Me hjelper deg å finne rett produkt og løysing til ditt behov.

Velfundert

Balansert

Tilpassa

Image